Kérjük, hogy a weboldal használata előtt olvassa el figyelmesen az alábbi felhasználási feltételeket. Az oldal használatával Ön kifejezi, hogy elfogadja az abban közölt felhasználási feltételeket. A Biba 2000 Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa, megváltoztassa vagy egyéb módon aktualizálja a jelen felhasználási feltételeket.

Védjegyek, szerzői jogok és korlátozások

A Biba 2000 Kft. honlapján található összes anyag, és a bennük foglalt tartalom – ide értve, de nem kizárólagos hatállyal a képeket, fényképeket, karaktereket, neveket, grafikákat, logókat, illusztrációkat stb. – szerzői jogi, védjegy- és egyéb jogi védelem alatt áll, amelyek mindegyike a Biba 2000 Kft. vagy olyan harmadik fél tulajdonában és/vagy ellenőrzése alatt áll, amely engedélyezte a Biba 2000 Kft.-nek az adott anyag felhasználását.

Az oldal üzleti célú felhasználási feltételei

Az oldalon található anyagokat Ön üzleti célra oly módon használhatja fel, hogy az üzleti célú felhasználásról írásban tájékoztatja aBiba 2000 Kft.-t.
Az üzleti célú felhasználás esetén Ön tudomásul veszi, hogy az oldalon található termékek (beleértve azok formáját, méretét, stb.) gyártásának vagy gyártatásának jogáról a Biba 2000 Kft. – függetlenül attól, hogy az oldalon található tartalmak üzleti célú felhasználását engedélyezte – nem mond le ill. Ön vagy harmadik személy nem szerez automatikus jogot a gyártásra és/vagy gyártatásra. A gyártás ill. gyártatás jogáról a Biba 2000 Kft. kizárólag írásban mond le.
Az üzleti célú felhasználás során az esetlegesen továbbfelhasználó harmadik felet köteles tájékoztatni ezen felhasználási feltételekről.
Az Biba 2000 Kft. kizárja az üzleti célú felhasználásból az Oldal más webhelybe történő másolását, beillesztését akár részben vagy egészben.
Az anyagok illetéktelen módosítása, vagy bármilyen más jelen felhasználási feltételektől eltérő felhasználása a szerzői jogi és védjegy törvények és egyéb tulajdonosi jogok megsértését jelenti.

Felelősség elhárítása

A Biba 2000 Kft. minden tőle elvárhatót megtesz az oldalon megjelenő tartalom pontossága érdekében. Mindezt figyelembe véve sem zárható ki azonban annak lehetősége, hogy helytelen, hibás vagy hiányos tartalom kerüljön az Oldalra. Ezért a felhasználók a oldalt kizárólag saját felelősségükre használják, a Biba 2000 Kft. nem felel olyan kárért, amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye. A Biba 2000 Kft. nem felelős azért a kárért sem, amely a honlapon elhelyezett tartalom használatának, vagy az arra alapozott magatartásnak a következménye.